BANNER 1 BANNER 2

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Tầm nhìn:

+ Trở thành nhà phân phối vật tư nông nghiệp hàng đầu Việt nam với việc xây dựng giải pháp chăm sóc cây trồng bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

+ Kalix hướng tới việc chuẩn mực hóa các tiêu chí của 1 nhà phân phối vật tư nông nghiệp chuyên nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, làm hài lòng khách hàng và tạo ra giá trị lợi nhuận cho công ty, lợi ích cho cộng đồng.

Sứ mệnh:

+ Không ngừng nghiên cứu, phát triển sáng tạo các giải pháp nông nghiệp chuyên biệt vì lợi ích của người trồng

+ Trở thành điểm tựa cho nhà nông Việt khi cần đến các giải pháp chuyên biệt

+ Xây dựng môi trường làm việc năng động, hiệu quả; đảm bảo phúc lợi và cuộc sống cho nhân viên.