BANNER 1 BANNER 2

Phân bón phục hồi cây SAT-4

Phân bón phục hồi cây SAT-4

Phân bón phục hồi cây SAT-4 đặc biệt chăm sóc vườn bị vàng lá thối rễ sau khi thu hoạch


Thành phần: 18 – 5 – 1 – 5S – Trichoderma

Cây ăn trái và cây công nghiệp dài ngày sau khi thu hoạch phải sống trong một số điều kiện bộ rễ suy yếu, cành lá cằn cỗi do hạn hán và nắng nóng kéo dài. Vì thế, vườn cây cần phải được chăm sóc đặc biệt để phục hồi sức khỏe cho bộ rễ và cành lá, làm tiền đề cho vụ nuôi trái tiếp theo.

Phân bón phục hồi cây SAT – 4 dạng bột và hạt mịn hòa tan 100% khi gặp nước, có chứa bào tử nấm Trichoderma có thể tiêu diệt các loại nấm có hại trong đất như Phytophthora palmivora, Fusarhium sp, Rhizoctonia solani, Pythium sp, Sclerotium gây bệnh vàng lá thối rễ

SAT – 4 là giải pháp tối ưu về dinh dưỡng kịp vườn cây vào mùa khô.

Chỉ cần bón 2 lần vào mùa khô, mỗi lần từ 300-400kg/ha, nên dùng kết hợp với phân hữu cơ

Khối lượng: 25kg

Tham khảo thêm về sản phẩm:

http://www.youtube.com/watch?v=03viNKEIWyo&feature=youtu.be

Hotline: 0862 589 589