BANNER 1 BANNER 2

Phân bón TRADAKA 16-8-16

Phân bón TRADAKA 16-8-16

Phân bón hòa tan TRADAKA 16-8-16


Thành phần: 16 - 8 - 16 + TE

Đặc tính: Được sản xuất trên công nghệ tạo hạt phức hợp, TRADAKA là loại phân bón có khả năng tan hoàn toàn khi gặp nước, đặc biệt có thể tan được trong đất ẩm. Sử dụng TRADAKA để bón thúc cho mọi loại cây trồng cạn như cao su, cà phê, tiêu, điều, mì, mía, bắp, các loại cây ăn trái và rau màu. Có thể bón xuống đất theo liều lượng khuyến cáo với mỗi loại cây trồng hoặc ngâm nước để tưới gốc. TRADAKA có thể dùng vào mùa tưới đối với các loại cây trồng canh tác trên đất khô hạn hoặc đất dốc. Phân phức hợp TRADAKA giúp cây trồng đâm chồi, nảy lộc, cành lá phát triển mạnh, dày và bóng hơn.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu!

Hướng dẫn sử dụng:

Cây Đầu mùa mưa Giữa mùa mưa Cuối mùa mưa
Cà phê 500 – 600 kg/ha 500 – 600 kg/ha 500 – 600 kg/ha
Tiêu 250 – 400 g/nọc 250 – 400 g/nọc 250 – 400 g/nọc
Điều 2 kg/cây 1.2 kg/cây 1.5 kg/cây
Cao su 500 kg/ha/đợt bón

Khối lượng: bao 50 kg; bao 25kg

Hotline: 0862 589 58

Tham khảo thêm về sản phẩmhttp://http://youtu.be/7d1COw5jV2s