BANNER 1 BANNER 2

TRADAKA 15-15-15 + TE

TRADAKA 15-15-15 + TE

Phân bón hòa tan TRADAKA 15-15-15 + TE


Thành phần: 15-15-15 + TE

Đặc tính: sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Được sản xuất trên công nghệ tạo hạt phức hợp, TRADAKA là loại phân bón có khả năng tan hoàn toàn khi gặp nước, đặc biệt có thể tan được trong đất ẩm. Sử dụng TRADAKA để bón thúc cho mọi loại cây trồng cạn như cao su, cà phê, tiêu, điều, mì, mía, bắp, các loại cây ăn trái và rau màu. Có thể bón xuống đất theo liều lượng khuyến cáo với mỗi loại cây trồng hoặc ngâm nước để tưới gốc. TRADAKA có thể dùng vào mùa tưới đối với các loại cây trồng canh tác trên đất khô hạn hoặc đất dốc. Phân phức hợp TRADAKA giúp cây trồng đâm chồi, nảy lộc, cành lá phát triển mạnh, dày và bóng hơn.

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu!

Hướng dẫn sử dụng:

- Cao su: 500 kg/ha /đợt

- Mía: bón lót 350 kg/ha

- Cây ăn trái: 0.5 - 1.5 kg/cây

- Khoai mì (sắn): bón thúc 30 - 45 NST, 200 kg/ha

Khối lượng: bao 50kg và bao 25kg

Hotline: 0862 589 589

Tham khảo thêm về sản phẩm: http://youtu.be/7d1COw5jV2s