BANNER 1 BANNER 2

KALIX NỖ LỰC THÚC ĐẨY NGÀNH TRỒNG TRỌT PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020

11, Jun, 2017

Hiện nay, người dân ngày càng lo ngại về tồn dư hóa chất và kim loại nặng trong sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm rau, do những chất này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm tổn hại tới sức khỏe người dân. Đã có những khu vực trồng trọt an toàn được xây dựng, nhưng tổng diện tích còn thấp hơn nhiều so với lượng tiêu thụ của thị trường và vẫn còn nhiều ca ngộ độc thực phẩm xảy ra. Hiểu được điều này, Kalix vừa đưa ra chương trình hành động trong 6 tháng cuối năm 2012 để tiến hành những hoạt động cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về sản xuất an toàn, sử dụng hóa phẩm nông nghiệp đúng cách, đúng liều lượng phù hợp và chọn lọc thương hiệu có uy tín để chăm sóc sức khỏe cho cây trồng.

Trong chương trình hành động, Kalix cũng sẽ tập trung vào việc giải thích các hướng dẫn sử dụng các hóa phẩm nông nghiệp cho nhân viên, cũng như tạo cơ hội để nhân viên hướng dẫn lại bà con nông dân sau khi người dân kê khai bệnh của cây trồng. Các “bác sĩ” nông  nghiệp của Kalix sẽ đưa ra lời nhận định về việc chẩn đoán bệnh và cung cấp toa thuốc hữu hiệu để bảo hộ giống cây trồng. Bà con nông dân có thể khảo nghiệm về tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng trên thực tế ở 1 khu vực nhỏ để kiểm chứng sản phẩm mẫu.

Theo thông tin của Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn vừa duyệt đề án tái cơ cấu ngành trồng trọt phải theo chiều sâu, tăng giá trị gia tăng và bền vững,... bởi sản xuất trồng trọt có tầm quan trọng đặc biệt, trực tiếp đóng góp cho đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xóa đói giảm nghèo. Theo đó, trong cơ cấu ngành trồng trọt đến năm 2020, cây lương thực vẫn đóng vai trò chủ lực khi chiếm 50,7%, tiếp đến là cây công nghiệp chiếm 24%, còn lại là cây ăn quả và rau, đậu. Ngành cũng phấn đấu giá trị sản xuất trồng trọt tăng trưởng bình quân đạt 2 – 2,5%/năm; sản lượng lương thực có hạt đạt 49,5 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 22 tỷ USD, giá trị sản lượng trên 1 ha đất trồng trọt bình quân 70 triệu đồng...Riêng đối với cây lúa, quỹ đất trồng lúa năm 2015 là 3,899 triệu ha, năm 2020 bảo vệ quỹ đất lúa ổn định là 3,812 triệu ha; áp dụng đồng bộ các biện pháp thâm canh tiên tiến để đạt sản lượng từ 41-43 triệu tấn vào năm 2012 và 2020. Đối với cây công nghiệp lâu năm như chè, cà phê, cao su... Đề án nêu rõ, năm 2020, sản lượng chè búp tươi đạt 1 triệu tấn, xuất khẩu 130 ngàn tấn; sản lượng cà phê đạt 1,1 triệu tấn, xuất khẩu 1 triệu tấn...

Có thể nói, những con số đặt ra trong đề án là động lực thúc đẩy ngành trồng trọt phát triển, đồng thời giúp người dân nâng cao nhận thức về mục tiêu thách thức này để có phương hướng hành động phù hợp. Đồng hành và hưởng ứng đề án phát triển ngành trồng trọt của Bộ NNPTNT đến năm 2020, ngay từ bây giờ, Kalix sâu sát quá trình canh tác của bà con nông dân để tư vấn và đưa ra giải pháp thích hợp để chăm sóc cây trồng, đảm bảo tốt tươi, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra của đề án.