BANNER 1 BANNER 2

VĂN HÓA CÔNG TY

Văn hóa lao động của Kalix

Song song với việc mang lại sự sự thịnh vượng cho người nông dân Việt Nam, chúng tôi cũng khát khao mang đến những giá trị lao động tích cực cho nhân viên Kalix. Kalix cam kết tạo dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và giàu bản sắc. Mô hình tổ chức nhân sự của Kalix không theo trục dọc truyền thống đảm bảo với nhiều phân cấp mà được triển khai theo trục ngang linh động. Mỗi nhân viên được phân quyền trong phạm vi công việc của mình và tự chịu trách nhiệm hiệu quả làm việc trước công ty. Do đó, nhân viên sẽ phải chủ động và phát huy tối đa sức sáng tạo trong công việc. Bên cạnh đó, với cách tổ chức này, toàn bộ quá trình trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp với khách hàng và thị trường được giải quyết một cách nhanh chóng do đã được lược giản tính phân cấp